Onze missie

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië houdt zich sinds 2005 bezig met fondswerving ten behoeve van de Stichting Little Bridge. Dat is een relatief kleinschalige ontwikkel- en hulporganisatie die actief is in Armenië.


De Stichting Little Bridge staat onder leiding van de Nederlandse Maria Goris die sinds midden jaren negentig actief is als ontwikkelingswerker in Armenië.


Little Bridge is een kleine actieve organisatie met als motto: geen woorden maar daden. Little Bridge houdt zich in heel Armenië bezig met het organiseren en (laten) uitvoeren van allerlei projecten, zoals: de aanleg van waterleidingen voor woonwijken en irrigatiesystemen voor de landbouw; het vernieuwen van scholen; het opzett