We hebben donderdag 10 januari een eerste kennismaking gehad met de nieuwe ambassadeur voor Armenië in Nederland, de jonge heer Tigran Balayan. Hij is sinds enkele maanden in functie.

De vorige ambassadeur was kort actief. Hij is teruggeroepen naar Armenië door het nieuwe bewind dat alleen carrièrediplomaten op ambassadeposten wil. De nieuwe man Tigran Balayan was zeer belangstellend in het werk dat we doen voor zijn land en bedankte daarvoor ons heel hartelijk. Zelf wil hij zich vanuit Nederland vooral inzetten voor de economische ontwikkeling van zijn land. Hij wil bevorderen dat Nederlandse bedrijven zich in Armenië vestigen. Een voorbeeld daarvan is de kaasindustrie die vanuit Armenië makkelijker naar Rusland kan exporteren dan vanuit Nederland.

De ambassadeur stelde dat de nieuwe regering in Armenië druk doende is met de bestrijding van corruptie en ander strafbaar gedrag.

De nieuwe ambassadeur is net als zijn voorgangers bereid om zo nu en dan naar Pijnacker-Nootdorp te komen om deel te nemen aan activiteiten van onze stichting. De datum van de Haringparty 2019 staat in zijn agenda: dinsdag 18 juni!