Projecten 2015 en 2016

We willen met onze projecten niet te ver terug gaan in het verleden. Feit is wel dat we samen met Wilde Ganzen en andere grote partijen bij het tienjarig bestaan in 2015 konden melden dat we in tien jaar voor meer dan 1 miljoen euro aan projecten hebben ondersteund. Intussen gaat dit bedrag richting de 1,5 miljoen euro.

Enkele voorbeelden van projecten in 2015 en 2016: een weefcentrum, een maaltijdenproject voor ouderen in Goris, een project voor veteranen in dezelfde stad, voorschoolse opvang in Bardsrashen, bedden en meubels voor een school in Tretuk, een irrigatieproject in Torfavan, een dak van een school in Massis, landbouwwerktuigen voor Aparan, een strijkmachine voor een kindertehuis in Zorak, bouw van appartementen in Vanadzor, medicijnen voor arme mensen, een bijdrage in het levensonderhoud van straatarme gezinnen in Gyumri, een heupoperatie voor een oudere dame, enzovoort!