Little Bridge

‘Pijnackernaren helpen Armenië’ werft fondsen voor hulp- en ontwikkelingswerk in Armenië. Deze stichting ondersteunt vanaf het begin van de eeuw ‘Little Bridge’. Dit is een kleine club met enkele hard werkende mensen die in heel Armenië kleinschalige ontwikkelingsprojecten opzetten en uitvoeren.

 

 

 

Onze nieuwe nieuwsbrief is uit!

 

 

 

Bekijk hem hier.

Armenië reis 2022

Op maandag 12 september gaat het per bus vanuit de hoofdstad Jerevan naar de stad Vanadzor. Daar bezoeken we een woongebouw dat een aantal jaren geleden is gerealiseerd vanuit een flatkarkas dat in de Sovjettijd nooit is afgebouwd. We bezoeken enkele woningen. Onder meer van Grigoryan die er prettig woont met zijn vrouw en hun twee kinderen van tien en zes. Het gezin woonde tot de bouw van deze huizen in een gammele container. Het oogt heel netjes en keurig onderhouden. De buitenruimte zou nog wat beter kunnen maar meer prioriteit hebben de 358 gezinnen die nog steeds in containers wonen. Het stadsbestuur heeft niet zomaar de middelen om deze gezinnen aan een goed huisje te helpen.

Lees het hele verslag hier.

Hernieuwde Haringparty weer een groot succes

De Haringparty Pijnacker was donderdag 16 juni weer helemaal terug aan het front. Bij Tout le Monde was het groot feest met rond de 160 happers van haring en allerlei andere heerlijkheden.

De haring viel bij de fijnproevers perfect in de smaak. Koos Zoutendijk van Tout le Monde heeft niet bijgehouden hoe veel hij er schoongemaakt heeft maar het waren er heel veel. Niemand kwam ook maar wat tekort. De sfeer was ouderwets gezellig. Alsof de tijd niet had stilgestaan in de coronajaren 2020 en 2021.

De party werd rond 18.00 uur geopend door burgemeester Björn Lugthart en ambassadeur Tigran Balayan. Zij kregen de eerste haring aangereikt door de meisjes in Armeense klederdracht, Evy, Merel en Lotte die bij de entree alle bezoekers voorzagen van een stukje brood met zout en olie. Dat is een Armeense gewoonte ter verwelkoming als er iets te vieren valt. De burgemeester en de ambassadeur hielden een heel kort praatje en konden melden dat de haring uitstekend was. Daarmee was het buffet geopend.

Toen iedereen zijn of haar buikje redelijk rond had, kon de loterij van start. Een vrachtwagen aan prijzen was er te verdelen. Het duurde soms wat lang voordat de persoon met het winnende lootje zich meldde. Volgend jaar maken we een prijzentafel om het wat sneller te laten verlopen allemaal. Het was wel grappig dat sommige prijzengevers ook in de prijzen vielen, zoals Arthur Wijtman die de fiets beschikbaar had gesteld. Het had zomaar gekund dat Arthur zijn eigen fiets – de hoofdprijs – had gewonnen, maar zo ver kwam het niet. De fiets was voor Leon van Erven, een kweker uit Berkel en Rodenrijs.

Na de loterij nam een zanger het heft in handen en bleef het nog lang gezellig bij Tout le Monde, zowel binnen als buiten, waar het op het terras ook prima toeven was. Weer een mooie samenwerking tussen SPHA en Tout le Monde van Patrick Zoutendijk, die zelf nog een bij opbod verkochte fles Armeense wijn in handen kreeg. De serveersters en de floormanager van Tout le Monde waren dankzij de Inzamelheden van Peet de Bruijn in prachtige ‘oud-Hollandse visserijkleding’ gestoken.  Dank ook aan hoofdsponsor Erik van der Haas en zijn familie.

De financiële afwikkeling volgt spoedig en dan kunnen we ook bekendmaken wat de netto opbrengst is en aan welke goede doelen we het geld gaan besteden!

View this post on Instagram

 

Shared post on

Geweldige opbrengst PKN-collecte voor Armenië besteed aan microkredieten

De vier PKN-wijkgemeenten in Pijnacker en Delfgauw collecteerden op een zondag in 2021 voor de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië die ontwikkelingswerk in Armenië financieel mogelijk maakt. De collecte sprak aan en bracht het prachtige bedrag van 3.500 euro op.

Het geld is concreet besteed aan microkredieten voor startende ondernemers. In totaal zes ondernemers hebben elk 1.500 euro ontvangen. Voor vijftig procent is dat een gift en voor de andere vijftig procent een lening die de ondernemers in de loop van enkele jaren terugbetalen aan Little Bridge, de organisatie in Armenië die de projecten organiseert en coördineert.

In totaal hebben vier kleine boeren een krediet ontvangen. Een daarvan is Aharon Khatchatryan. Hij heeft 1.500 euro vanuit de PKN-collecte ontvangen. Aharon heeft twee studerende zonen. Met allerlei werkzaamheden probeert hij geld te verdienen om de schoolgelden te kunnen voldoen. Met het geld van het microkrediet heeft hij drie kalveren gekocht die hij probeert groot te brengen voor de melk- en vleesproductie. Verder heeft gerstzaad gekocht met de bedoeling dat dit koeienvoer oplevert voor de groeiende kalveren.

Het mooie van ‘startende boertjes’ is dat ze vaak in gebieden wonen waar genoeg gras is om te grazen. Ze hebben de ruimte en de voorzieningen, maar meestal ontbreekt het startkapitaal. De kunst voor deze kleine boeren is: de kalveren groot brengen en van daaruit het bedrijfje verder uitbouwen.

Ook Armine Abrahamyan heeft 1.500 euro gekregen vanuit de opbrengst van de PKN-collecte. Ze heeft een drukkerijtje opgezet. Van het geld heeft ze apparatuur gekocht zoals een verfijnde snijmachine en een kleurenlaserprinter. Indien er werk is voor deze machines worden deze ingezet.  Ze krijgt intussen meer opdrachten voor advertenties en reclamedrukwerk.

Little Little Bridge in Armenië is heel dankbaar voor de inzet en de vrijgevigheid van de PKN-gemeente Pijnacker/Delfgauw. Met het geld worden kleine ondernemers op weg geholpen met een startkapitaal. Zonder dat duwtje in de rug zouden ze hun onderneming veel minder gemakkelijk hebben kunnen opzetten.

De gestarte ondernemers, Little Bridge en ook Pijnackernaren Helpen Armenië bedanken de wijkgemeenten van de PKN Pijnacker/Delfgauw bij deze hartelijk. Pijnackernaren Helpen Armenië houdt de lezers van het Centraal Contact op de hoogte van de voortgang van de ondernemingen!

Rekening: NL 78 RABO 01 09 23 69 47

Hoge onderscheiding voor Henny Bos van de Armeniëstichting

 

Op donderdag 20 januari ontving Henny Bos, de voorzitter van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië, een hoge onderscheiding uit handen van Tigran Balayan, ambassadeur voor Armenië in Nederland. De medaille werd uitgereikt tijdens een bezoek van Artak Kamalyan van de Euraziatische Economische Unie, de EAUE. Het betrof een medaille die ingesteld is ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de diplomatieke relaties tussen Armenië en Nederland. Die verjaardag was in 2021, drie decennia na de onafhankelijkheid van Armenië dat in 1991 weer een zelfstandig land werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De medaille wordt uitgereikt aan dertig personen of organisaties die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het nieuwe Armenië vanaf 1991.

Het land ten oosten van Turkije – verder grenst het aan Georgië, Iran en Azerbeidzjan – was ongeorganiseerd en grotendeels straatarm, toen het in 1991 op eigen benen kwam te staan. Er zijn verhalen bekend van mensen die per vliegtuig landden bij de hoofdstad Jerevan, terwijl alles aardedonker was. Dan was de elektriciteit weer eens uitgevallen.

Met vallen en opstaan is het kleine land – het is even groot als Nederland en het telt ruim drie miljoen inwoners – tot ontwikkeling gekomen. De Armeniërs zijn als christelijk volk temidden van een grotendeels islamitische regio wel gewend om te strijden voor zelfstandig overleven.

Intussen heeft het land gemiddeld een redelijke welstand bereikt, maar nog steeds zijn er grote groepen die het slecht hebben. Ouderen, mensen met een mindere gezondheid, gezinnen zonder werk, enzovoort. De ongelijkheid is groot, de werkloosheid is enorm en de sociale voorzieningen zijn matig. Het komt voor dat mensen hun huis moeten verkopen om een operatie te kunnen betalen.

Little Bridge

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië ondersteunt al vanaf 2002 een kleine hulp- en ontwikkelorganisatie in Armenië, Little Bridge, die onder leiding staat van een energieke en doortastende Nederlandse vrouw, Maria Goris, die door het hele land kleine concrete projecten opzet: waterleiding voor drinkwater en irrigatie, zaaigoed en materieel voor landbouwco eraties, het verbouwen van schooltjes en culturele centra, het voorzien van arme gezinnen van schoolspullen zodat hun kinderen aan het onderwijs mee kunnen doen, enzovoort. Die projecten zet Little Bridge op, samen met burgemeesters van dorpen en andere partijen. Het uitvoerende werk wordt gedaan door de Armeniërs zelf, die daardoor werk en inkomen hebben. Het is vaak net dat duwtje in de rug dat nodig is om iets tot stand te brengen. De Armeense overheid ondersteunt bijvoorbeeld wel het basisonderwijs, maar niet het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang. Dat is aan de dorpen die er veelal het geld niet voor hebben.

Wethouder

Henny Bos gaat al twintig jaar voorop in de strijd bij het werven van gelden voor concrete projecten in Armenië. Dat begon eind     oen hij samen met collega Paul Goud stopte als wethouder van Pijnacker en bij de receptie een melkbus neerzette voor een goed doel. Dat was toevallig Armenië. Maria Goris was bekend in Pijnacker via Willy Mathu die vakanties organiseerde voor Armeense weeskinderen en via dat werk Maria Goris kende, die eerst directeur was van een weeshuis. Die receptie leverde toen 10.000 gulden op en daarmee werd een huisje aangekocht voor voormalige weeskinderen.

In 2005 ging Henny Bos met enkele ‘Pijnackernaren’ een kijkje nemen in Armenië en hij was meteen zo onder de indruk van de power, de eerlijkheid en de gerichtheid waarmee Maria Goris aan het werk was overal in het land, dat hij besloot dat het niet bij die ene gift moest blijven. Dus werd de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië opgericht.

Wilde Ganzen

Die bestaat nu bijna zeventien jaar en heeft in die periode meer dan anderhalf miljoen euro ingezameld voor projecten van Little Bridge. Van die anderhalf miljoen heeft ook Wilde Ganzen een fl ink deel opgebracht door bedragen voor concrete projecten met vijftig procent te verhogen.

Henny Bos heeft het natuurlijk niet in zijn eentje allemaal gedaan, maar hij is wel degene die voorop gaat met de fondswerving. Benut daarbij zijn netwerk of hij ontmoet toevallig mensen die bij fondsen betrokken zijn. Met allerlei mooie giften, legaten en schenkingen – onder meer via verjaardagen, open dagen van bedrijven en jubilea – blijven de euro’s richting Armenië gaan, om daar goed besteed te worden aan projecten die in overleg met Little Bridge worden gekozen.

Dat gebeurde heel lang aan de hand van een jaarlijkse projectreis op eigen kosten. De laatste twee jaar kwam het er niet van door corona, maar de kans is groot dat Henny Bos met een fl ink gevolg weer richting Armenië gaat ergens in de mooie zomer die volgt op een stevige winter.

Ambassadeur Tigran Balayan reikte de medaille en de award vol overtuiging uit aan Henny Bos die ook bij de ambassade regelmatig stevig aan de bel trekt voor van alles maar die tegelijk altijd bereid is om zich ook voor hen in te zetten, zoals onlangs bij een bezoek van een hoge commissaris van de Euraziatische Economische Unie aan Nederland.

De jonge ambassadeur is uit hetzelfde hout gesneden als Henny Bos. Met veel elan is hij voortdurend bezig om Nederlandse bedrijven en organisaties te interesseren voor investeren in Armenië. Henny Bos is intussen 75 maar barst nog van de energie om door te gaan met allerlei activiteiten, zoals op donderdag 16 juni bij Tout le Monde weer de Haringparty Pijnacker voor het goede doel…

Nieuws

Truitjes mee naar Armenië
Truitjes mee naar Armenië

Voor het eerst in drie jaar is er weer een projectreis naar Armenië. Van zondag 11 tot maandag 19 september zijn we in het land waar we al bijna twintig jaar de Stichting Little Bridge steunen die allerlei kleinschalige ontwikkelingsprojecten ontwikkelt en financiert....

Lees meer
‘Pijnackernaren’ voor Armenië weer naar Armenië
‘Pijnackernaren’ voor Armenië weer naar Armenië

We gaan weer! De jaarlijkse projectreis naar Armenië die in 2020 en 2021 niet kon doorgaan als gevolg van corona staat weer op stapel. Tussen zondag 11 en zondag 18 september zijn we aldaar om eindelijk weer eens afgeronde, lopende en eventuele nieuwe projecten te...

Lees meer
Aanmelden Haringparty 2022
Aanmelden Haringparty 2022

Aanmelden voor Haringparty: stuur een mail Aanmelden kan heel eenvoudig door een mailtje te sturen naar info@pijnackernarenhelpenarmenie.nlOf door gewoon even te bellen naar Henny Bos (06-5261 8213) of Sjaak Oudshoorn (06 -371 22222). De betaling van 20 euro per...

Lees meer

Winteractie: 40 euro voor een voedselpakket

In samenspraak met de Little Bridge en Maria Goris organiseren we ook dit jaar een Voedselpakketten Actie.

In het hele land is Little Bridge in de winter bezig om arme gezinnen en alleenstaande ouderen te voorzien van voedselpakketten voor de strenge winter.
Little Bridge werkt daarbij samen met kerken en sociale diensten die doorgaans weten welke mensen en gezinnen er vooral voor in aanmerking komen. De laatste jaren konden we zo’n 12.000 euro doneren. Dat is goed voor 300 pakketten. Little Bridge krijgt ook donaties van andere organisaties en personen, zodat er in totaal een veelvoud van die 300 pakketten wordt rondgedeeld. Daarbij is er vooral aandacht voor lang houdbare voedingsproducten.

Help mee met deze actie die als motto heeft: voor 40 euro help je een arm Armeens gezin de winter door. Als gevolg van het conflict met Azerbeidzjan is de noodzaak van deze actie nog groter dan anders! Alvast bedankt voor uw medewerking!

Wie zijn wij?

Wij zijn enkele betrokken inwoners van Pijnacker die min of meer toevallig betrokken zijn geraakt bij ‘werk voor Armenië’. Die wij zijn: Henny Bos, voormalig kweker en oud-wethouder; Piet van Daalen, voormalig eigenaar van een grond- weg- en waterbouwbedrijf K.A. van Daalen BV. En Sjaak Oudshoorn: lokaal journalist en actief met een tekstbureau. In 2001 hebben we voor het eerst geld ingezameld voor Armenië en in 2005 zijn we er voor het eerst geweest.

Henny Bos, voorzitter

Sjaak Oudshoorn, secretaris en penningmeester

Leon Ammerlaan, bestuurslid

Help ons!

Wilt u de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië steunen, maak dan gebruik van rekeningnummer NL 78 RABO 01 09 23 69 47 ten name van Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Voor verdere informatie kunt u met ons mailen.

Fiscaal nummer/RSIN: 8174.29.803
Onze stichting is ANBI-goedgekeurd, wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn. 

Bekijk hier onze ANBI-status.

Wat doen we?

We gaan ieder jaar – veelal met onze partners en met belangstellende gasten – op eigen kosten naar Armenië om bestaande en mogelijke nieuwe projecten te bezoeken. Samen met Maria en Benjamin van Little Bridge reizen we een week door het land en doen daar heel veel informatie en kennis op.

Verder zijn we het hele jaar bezig met fondsen werven en gelden vergaren om daarmee allerlei kleinschalige projecten te helpen financieren. Wilde Ganzen is daarbij voor ons een welkome ondersteuningspartner die mee helpt financieren.

Wat doen we niet?

We gaan niet zelf mee helpen. Dat kunnen de Armeniërs heel goed zelf. Er is veel werkloosheid, dus er is genoeg arbeidskracht.

We vervoeren ook geen hulpgoederen en nemen hooguit wat kleding en schoenen mee in de eigen koffer. Door de afstand moeten we vliegen en importeren van hulpgoederen is een heel gedoe. Bovendien is in principe alles aanwezig in Armenië. Little Bridge koopt dus alles daar of in een buurland.

Waarom is ontwikkelingshulp nodig?

Armenie was tot 1990 een onderdeel van de Sovjet-Unie en is nu al bijna dertig jaar bezig ‘op te krabbelen’. Dat lukt steeds beter. Alles is aanwezig in het land, maar het bezit is heel slecht verdeeld. Zoals op veel plekken is er een kleine rijke bovenlaag en een grote arme(re) massa. Gelukkig wordt de middenklasse steeds groter.

Zieken, ouderen en alleenstaanden zijn het haasje. Zij moeten het doen met een schamel pensioentje en waren in de communistische tijd beter af. Voor die mensen zet Little Bridge zich maar ook voor dorpen en goed willende organisaties die onvoldoende steun krijgen van de overheid om zelf projecten waar te maken.

Waar ligt Armenië?

Armenië is een land dat even groot is als Nederland. Het ligt ten oosten van Turkije en het grenst ook aan Iran, Georgië in Azerbeidzjan. Het land ligt in het Kaukasusgebergte en is rijk aan stenen.

Het land is ook rijk aan traditie. Als klein land heeft het zich altijd kunnen handhaven in een moeilijke regio. Er wonen drie miljoen mensen waarvan ruim één miljoen in de hoofdstad Jerevan. De meeste Armeniërs wonen buiten Armenie, verspreid over de hele wereld.