Contact

Zoekt u een goed doel? 
Laat als onderneming of organisatie zien dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt. Bijvoorbeeld door u bij een Open Dag of jubileum niet te laten overladen met bossen bloemen, planten en flessen wijn, maar een donatie vraagt voor een goed doel. De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië mocht al regelmatig op die manier een forse gift ontvangen. Ook van particulieren die iets te vieren hadden. Voelt u zich aangesproken? Bel dan eens met een van de bestuursleden. Zij kunnen u alles vertellen.

Ook scholen zijn vaak op zoek naar een interessant land waaraan ze een project of actie kunnen koppelen. Ook dan komt Armenië graag in beeld. We zijn u graag van dienst met beeldmateriaal, presentaties, enzovoort. Trouwens: onze Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië is ANBI-goedgekeurd. Dat betekent dat giften en schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u het werk van Maria Goris en haar Stichting Little Bridge financieel steunen, maak dan gebruik van Rabobank-rekeningnummer NL 78 RABO 01 09 23 69 47 ten namen van Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Onze stichting is ANBI-goedgekeurd, wat betekent dat giften financieel aftrekbaar zijn.

Henny Bos
Oostlaan 68, 2641 DT Pijnacker
Tel.:  06-52618213
info@pijnackernarenhelpenarmenie.nl

Bestuur

Henny Bos. voorzitter
Sjaak Oudshoorn, secretaris en penningmeester
Leon Ammerlaan, bestuurslid

Bank: NL 78 RABO 01 09 23 69 47
Fiscaal nummer/RSIN: 8174.29.803
KvK: 27295064