Wat voor projecten doet Little Bridge?

Allemaal kleinschalige concrete projecten die ten goede komen aan de gemeenschap en met name de armere mensen. Het uitgangspunt is dat structurele toekomstige verbetering zo veel mogelijk de basis is. Daarnaast blijft noodhulp toch bestaan: als iemand honger lijdt of een operatie moet ondergaan omdat hij anders dood gaat, dan help je hem of haar.

  • Opknappen van schooltjes en tehuizen
  • Landmachines en zaaigoed voor coöperaties van boeren en tuinders
  • Drinkwaterleiding aanleggen inclusief pompen
  • Irrigatiewatersystemen voor land- en tuinbouw
  • Normale huisvesting voor mensen die nog in containers wonen
  • Startgeld voor arme gezinnen die een bedrijfje willen opzetten
  • Schapen en lammeren voor arme gezinnen die wel gras hebben maar geen geld
  • Schoolspullen voor arme gezinnen die dat zelf niet kunnen bekostigen
  • Voedsel- en houtpakketten voor arme gezinnen die op eigen kracht de winter niet doorkomen

Wat is ons doel?

Het doel is: coöperaties, organisaties, scholen, dorpen en gewoon mensen een beetje op weg helpen, zodat ze het uiteindelijk zo veel mogelijk zelf kunnen.
Onderwijs, gezondheidszorg, basisvoorzieningen zoals goed water en goed eten helpen de mensen en het land vooruit. Het is ook geen kwestie van handje ophouden en bedankt. De mensen en de organisaties moeten ook zelf aan de slag en mee helpen. Het doel is dat Armenië en de Armeniërs het steeds meer zelf gaan doen!

Waarom doen we het?

We zien al vanaf dat Maria Goris en haar Armeense ‘strijders’ heel concreet, integer en onvermoeibaar bezig zijn om het land en de mensen verder te helpen. Hun spirit sloeg over en we zijn aan de gang gegaan. Daarbij hebben we heel veel mensen en organisaties mee gekregen. Toen we tien jaar bezig waren, hadden we al één miljoen euro voor Armenië bijeen gegaard waarvan een kwart voor rekening kwam van Wilde Ganzen. Kleine en grote gevers: iedereen is welkom en doet mee!