Reisverslag 2011

Nuttige reis naar Armenië
In de week van maandag 5 tot en met maandag 12 september 2011 hebben wij weer op eigen kosten een bezoek gebracht aan Armenië. We doen dat sinds 2005 ieder jaar. We bezoeken dan met Maria Goris van de Stichting Little Bridge ‘oude’ en ‘nieuwe’ projecten. Het was weer een bijzonder nuttige en ook dankbare onderneming. Opnieuw werd het bewijs geleverd dat je met relatief weinig middelen heel veel direct ontwikkelingswerk kunt doen.

Opgeknapte kleuterscholen
De Lionsclub Nootdorp-Pijnacker heeft enkele jaren geleden samen met onder meer Wilde Ganzen via allerlei acties 60.000 euro ingezameld voor het opknappen van de toiletgroepen van drie kleuterscholen in Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Frans Lettinga van de Lions reisde dit jaar mee om Armenië van dichtbij te leren kennen en om te zien wat het resultaat is van de actie van de Lions, vrijgevig gesteund door Wilde Ganzen. Frans en wij zagen met eigen (glunderende!) ogen dat met het geld 21 toiletgroepen geheel zijn vernieuwd. Het was geweldig om te zien dat het er na drie jaar nog steeds heel netjes uitzag allemaal.

Wasmachines bejaardenhuis
Met geld van de Stichting Carolusgulden in Leiden zijn in een bejaardenhuis voor 270 mensen in Jerevan de wasmachines vervangen. De oude stonden op instorten. Wij zijn in de wasruimte gaan kijken en daar stonden twee glunderende wasvrouwen bij twee grote glimmende geruisloze machines. De dames doen hun werk nu veel makkelijker en de ouderen beschikken weer heel snel over blakend schone kleding.
Ook de liften, die vorig jaar kapot waren, deden het weer prima. Vorig jaar moesten de oudjes zich via de trappen naar boven slepen en toen hebben we ter plekke een duizend euro gedoneerd om de twee liften te repareren!

Te vroeg geboren kinderen
Al enkele jaren komen we op de afdeling neo-natologie van een kinderziekenhuis. We hebben in het verleden infuuspompjes en compressoren geschonken. Plus ook een apparaat om sneller het resultaat van bloedonderzoek op tafel te hebben. Dit jaar zijn jaar enkele couveuses en bijkomende apparatuur naar dit kinderziekenhuis verscheept. Nu konden we met eigen ogen constateren dat de spullen waren aangekomen en geïnstalleerd. De kinderarts was bijzonder ingenomen met de apparatuur. De transportkosten heeft de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker voor haar rekening genomen.

Landbouwcoöperatie
In het dorp Jrahovit komen we al jaren. We hebben daar al een keer een project gehad voor irrigatiewater, met als gevolg dat de productie van groente en fruit enorm is toegenomen. In het ‘dorp van het water’- dat betekent de naam Jrahovit – heeft men vorig jaar een landbouwcoöperatie opgericht waarvan op dit moment 46 boeren lid. Zij hebben met elkaar 65 procent van de landbouwgrond van Jrahovit in bezit.
Ze kopen gezamenlijk kunstmest en plantmateriaal in. Ook hebben ze met elkaar een tractor op rupsbanden aangeschaft. Door samenwerking wordt tegen lagere kosten meer opbrengst behaald. Boeren kunnen van de coöperatie geld lenen tegen een beperkte rente en binnen enkele jaren die lening terug betalen. Van de groeiende pot willen de boeren meer mechanisatiemiddelen aankopen. Vorig jaar hebben we de coöperatie een startsubsidie gegeven van 4.500 euro en nu nog eens 2.000 euro voor de aankoop van kunstmest en plant- en zaaigoed. Het was interessant om een ledenvergadering van de coöperatie mee te maken. In Nederland kunnen ze lang vergaderen maar in Armenië beslist ook!

Aanleg waterleiding
We hebben twee projecten bezocht waar een waterleiding wordt aangelegd of nog aangelegd moet worden. In het dorp Garni wordt 600 meter nieuwe leiding aangelegd om een nieuw woongebiedje van stromend water te voorzien. Dit project is eerder gesteund en was nu in uitvoering.

In het ander dorp Saramech wil de bevlogen burgemeester een bijdrage voor de aanleg van 800 meter leiding om de watervoorziening in orde te maken voor een nieuwe woonwijk  met veertig huizen. De plannen moeten nog concreet worden uitgewerkt maar wij hebben alvast 5.000 euro bijdrage toegezegd.

Leningen voor kleine ondernemers
Een nieuw fenomeen is dat we kleine ondernemers een bedrag lenen tegen een lage rente met daarbij een gedeeltelijke schenking, een microkrediet dus. Twee boeren willen kalveren mesten en die na anderhalf jaar met winst verkopen. Een kalf kost ongeveer 250 euro, maar kan na een jaar meer dan het dubbele opbrengen. Eén boer die nu één kalf, één koe en één varken bezit, heeft in zijn stal ruimte voor acht kalveren erbij. Daarmee gaat hij in de zomer de bergen in en in de winter voert hij ze hooi uit de bergen. Deze man en zijn vrouw met twee opgroeiende kinderen hebben zelf geen geld om kalveren te kopen. We hebben ze 1.500 euro geleend en 500 gegeven om acht kalveren te kopen. De 1.500 euro moet in drie jaar worden terug betaald aan Little Bridge. Dit hele project wordt ‘financieel mogelijk gemaakt’ met de opbrengst van de in augustus gevierde zestigste verjaardag van onze Piet van Daalen.
Daarnaast was er nog een 23-jarige jongen, die met zes stierkalveren aan de gang wil. Hij krijgt 500 euro voor de aankoop van twee kalveren. En voor de aankoop van de overige vier wordt een lening verstrekt van 1.000 euro. De twee geschonken kalveren zijn een gift van ons reisgenoot Frans Lettinga van de Lionsclub Nootdorp-Pijnacker, die erg onder de indruk was van het plan.

Ook man die met een vrachtwagen groente en fruit van de dorpen naar de stad wil vervoeren, hebben we 2.500 euro geleend om een vrachtwagen van 4.500 euro te kopen. Hij moet daarvan 2.000 euro in drie jaar terugbetalen. Heel goed was dat deze man zelf al met een kleiner wagentje 2.000 dollar had gespaard.

Pillen tegen leukemie
We hebben een kinderziekenhuis bezocht waar kinderen worden behandeld voor leukemie. Zeventig procent van de kinderen geneest door chemotherapie. Arme mensen kunnen de medicatie zelf niet betalen. We hebben 3.000 euro gegeven voor vijftig pillen, zodat ook de mensen die de medicijnen niet zelf kunnen betalen, geholpen kunnen worden. Die vijftig pillen moeten voldoende zijn volgens de arts. Ook hebben we 5.000 euro geschonken voor een afzuigkap die keihard nodig is bij het klaarmaken van de chemo, de cytostatica. De stoffen die vrijkomen bij het verwerken van de medicijnen, zijn erg gevaarlijk om in te ademen.
Deze projecten zijn financieel mogelijk door mooie giften van Kringloopwinkel De Wisselbeker in Nootdorp en de Kinderknutselclub in Oude Leede!

Kindertehuizen
We hebben de kindertehuizen bezocht die vorig jaar door een jeugdgroep uit Pijnacker-Nootdorp zijn opgeknapt. Het schilderwerk zag er nog goed uit, maar de gekochte konijntjes hadden de kerst helaas niet helemaal gehaald. Althans niet levend. Bij een ander tehuis stond een busje te pronken dat is betaald met geld van de groep jeugd uit Pijnacker-Nootdorp die vorig jaar zomer in Armenië is geweest. Verder is met geld van de jeugd een aanbouwtje gemaakt en een magazijn helemaal verbouwd. Zaken waar in Armenië geen geld voor is maar die wel heel nuttig zijn om het in de kindertehuizen goed te laten verlopen. Onze indruk is dat het heel goed gaat in de twee tehuizen. Er blijft altijd wat te wensen over, dus hebben we beide tehuizen 1.500 euro gegeven voor de aanschaf cq vervangen van bedden en kasten 

Kleuterschool Dimitrov
Een bestaand project was een kleuterschool in het dorp Dimitrov. Die is onder meer dankzij 8.000 euro Pijnackers geld opgeknapt en heropend. De enthousiaste kleuterleidsters lieten het schooltje trots zien! Er zijn drie lokalen opgeknapt.  Ze zijn in het dorp Dimitrov door het dolle heen dat de kinderen weer naar de kleuterschool toe kunnen. Jaren lang was dat ondenkbaar, maar het is er toch van gekomen en dat willen ze weten op het schooltje in Dimitrov waar ze overigens ontzettend creatief bezig zijn. Met relatief eenvoudige middelen worden mooie en vooral ook leerzame dingen gedaan.

Verwarming Dovenschool
Dankzij de Stanislasdag van vorig jaar en een bijdrage van Wilde Ganzen kon de ‘verworden verwarming’ van de enige dovenschool in het land worden vernieuwd. Het project was tijdens ons bezoek in volle gang. In november, als de winter heftig invalt, moeten de leerlingen die uit het hele land afkomstig zijn er warmpjes bij zitten. In totaal is er 30.000 euro gemoeid met dit grote project. Alleen de praktijkruimten zijn dan nog niet verwarmd: de leerlingen die een vak leren en zo maatschappelijk zelfstandig worden, zullen zich daar dus warm moeten werken. Enkele leerlingen waren dat tijdens ons bezoek al aan het doen. Zij hielpen volop mee met het werk!

Huisje Ruzanne klaar
De kers op de taart was zondag het bezoek aan Ruzanne en haar gezin. Een vrouw die met man en twee kinderen in een vochtig kelderhol zonder ramen woonde, met als gevolg dat het hele gezin er bijna aan onderdoor ging. De familie heeft buiten Jerevan een stukje grond kunnen kopen met bij elkaar geschraapte centen en wij hebben 12.000 euro geschonken voor de bouw van een heel simpel maar prachtig huisje. Om te vieren dat het klaar is, had Ruzanne taart gekocht, waarschijnlijk ook weer van bij elkaar geschraapte centen. Voor ons hoeft dat echt niet, maar gastvrijheid gaat in Armenië boven alles. Het gezin was dol van vreugde dat ze uit die stinkende kelder weg zijn. Natuurlijk hebben deze mensen geluk gehad en kan niet iedereen uit een zelfde situatie worden bevrijd, maar is dat reden om het maar niet te doen? Wij vinden van niet!

Maria Virus Fonds
Door het jaar heen krijgen Maria Goris en haar Armeense medewerkers diverse noodhulpvragen. Een broodnodige operatie waar geen geld voor is, ouderen en zieken zonder kleding en voedsel, enzovoort. Om Maria meer armslag te geven, hebben we in het verleden symbolisch het Maria Virus Fonds opgericht. We zijn een beetje besmet met het gezonde Maria Virus, vandaar de naam. Vanuit dat fonds kan Maria naar eigen inzicht en keuze noodhulp verlenen en niet geplande uitgaven doen. Ze was heel blij dat we het Maria Virus Fonds 6.000 euro hebben kunnen geven.

Al met al zijn we van woensdag tot en met zaterdag kriskras door het land aan het rijden geweest om met Maria Goris allerlei projecten te bezoeken. Dat was een dag later dan gepland omdat we maandagavond 5 september het aansluitende vliegtuig in Wenen misten. Voor straf (?, zo’n straf was het niet!) hebben we daardoor een dag in Wenen moeten vertoeven. Door het programma van de volgende dagen te intensiveren, hebben we toch alles kunnen doen wat gepland was.

We hebben opnieuw kunnen zien dat Maria Goris en haar Armeense medewerkers iedere euro goed besteden. 91 procent van alle gelden komt direct ten goede aan de projecten. Negen procent is voor het levensonderhoud van de medewerkers en niet te vermijden kosten.

Maria Goris is zeer precies en kritisch bij het toekennen van projecten. Een burgemeester die geld wilde hebben voor het kopen van waterleiding, kreeg nul op het rekest. Hij kon pijpen krijgen en anders ging het feest niet door. Maria Goris en haar Armeense medewerker Benjamin riskeren en tolereren niet, dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Iedere uitgave wordt tot de laatste cent verantwoord en zo kunnen we er van overtuigd zijn, dat de 62.000 euro die we dit jaar in totaal naar Armenië hebben geloodst alle 62.000 goed terecht komen.
We gaan vanaf nu weer druk fondsen werven en acties houden om ook volgend jaar weer met een mooi bedrag te kunnen afreizen naar Armenië!

Statiegeldfamilie in de Plus!
Bij de Plus in Pijnacker staat nog een paar maanden een statiegeldbus. De opbrengst van deze bus is voor de familie Harutunyan. Een arme familie die door ziekte wordt gekweld en die erg benauwd woont met een groot gezin in een kleine ruimte op de begane grond van een oude flat. Die ruimte proberen ze nu een beetje uit te bouwen. Sommige kinderen kunnen goed leren, maar je hebt ook in Armenië geld nodig om te kunnen studeren. Met de statiegeldactie willen we dit gezin financieel steunen wat betreft voeding, studiekosten, medische hulp en de uitbreiding van de kleine woning. Niet alles kan maar hoe meer statiegeldbonnen er in de bus van Plus verdwijnen, des te meer er kan!