Landbouwcoöperatie Aparan

 

In het hoog gelegen dorp Aparan is men bezig een landbouwcoöperatie op te richten, die tot doel heeft gezamenlijk productiemiddelen aan te kopen. Ook wil men de watervoorziening voor het land verbeteren.
We hebben daarvoor een startkrediet beschikbaar gesteld: onderlinge samenwerking moet je immers altijd stimuleren. Bij dit project zijn meerdere geldgevende partijen betrokken.


De zeer betrokken burgemeester is in 2015 tot zijn grote vreugde in contact gekomen met Maria Goris en Little Bridge. Hij heeft nog meer wensen: het uitbreiden van de kleuterschool, het isoleren van 435 appartementen en het aansluiten een woonwijk op het aardgasnet. Die laatste wens is intussen door een andere organisatie financieel ter hand genomen.