Maaltijden en soos

 

In de stad Goris loopt een maaltijdenproject voor alleenstaande ouderen, die daardoor tussen de middag een gezonde warme maaltijd krijgen en bovendien even kunnen bijpraten met anderen. Dat is goed voor het sociale contact. Anders zouden ze niemand zien. In Aparan is een veteranensoos. De organisatie Carolus Gulden heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor het maaltijdenproject en de soos.

Maria Goris zet zich natuurlijk ook in voor Goris.