Medicijnen en operaties

Heel vaak krijgt Maria Goris noodaanvragen voor mensen met acute gezondheidsproblemen. Het komt regelmatig voor dat mensen een operatie niet kunnen betalen.
Geeft Maria geen geldelijke hulp, dan gaat zo iemand misschien wel gewoon dood. Hetzelfde geldt voor het uitblijven van medicijnen. We geven Maria Goris cq Little Bridge ieder jaar 5.000 euro voor het zogenoemde Maria Virus Fonds: vanuit dat fonds kan ze snel geld beschikbaar stellen. Daardoor zijn al heel wat mensen bijtijds geholpen.  

Al deze mensen konden dankzij Little Bridge en het Maria Virus Fonds over de broodnodige medicijnen beschikken of een operatie ondergaan. Zelf hadden/hebben ze er echt het geld niet voor. Dat is vaak dus het verschil tussen blijven leven of dood gaan.