Pompen voor irrigatie

Naast drinkwaterleiding steunen we ook plannen die gericht zijn op de watervoorziening in de land- en tuinbouw. Enkele jaren geleden hebben we in het dorp Torfavan de aankoop van vier irrigatiepompen mogelijk gemaakt en eerder ook al in Arevabur.
De watervoorziening in Torfavan is sterk verbeterd, mede doordat het leidingnet is gegroeid van twee naar vijf kilometer. Liefst 155 families profiteren daarvan. Meerdere families zijn zelfs voor het water teruggekeerd in het dorp. De oogst is met veertig procent gemiddeld toegenomen en er wordt van alles geteeld.

Een goede watervoorziening is van levensbelang voor de land- en tuinbouw.