Het bergdorp Aparan – waar je doorheen komt op weg naar het noorden van het land – beschikt niet alleen over een schitterende bakkerij waar je je ogen uitkijkt, maar heeft na de snijdende kou in de winter in de korte zomer een goed functionerende land- en tuinbouw. De zeer actieve burgemeester heeft met de boeren en de tuinders een coöperatie opgericht die allerlei productiemiddelen aanschaft waar alle leden gebruik van kunnen maken. In 2017 hebben we een combine geschonken aan de coöperatie, met als gevolg dat het oogsten van het graan nu veel sneller en efficiënter gebeurt. Er gaat veel minder graan verloren en de oogsten worden bijtijds allemaal binnengehaald.