Goede middag vanuit Jerevan, Armenië,

Ik heb via internet de overlijdenskaart van Wim gezien en begrepen dat hij eigenlijk plotseling is overleden.
Ook wij zijn hier erg geschrokken door het bericht over het overlijden van Wim. Vanuit Jerevan willen we ons medeleven betuigen met het plotselinge weggevallen van Wim uit uw en ons midden.

Wim heeft in Armenië met zijn goedmoedige lach en zijn zware camera vele sporen nagelaten en als het ware ons land bij u in beeld gebracht. Armenië heeft door Wim in Nederland een gezicht gekregen.
De Stichting ‘Pijnackernaren helpen Armenië’ heeft dankzij de beeldbijdrage van Wim nog veel beter dan voorheen kunnen overdragen en duidelijk maken, dat hier in dit land nog heel veel goed werk te doen is. Zijn mooie films en de treffende beelden hebben het schenken van donaties voor het werk alhier alleen maar versterkt. Daardoor kunnen wij met ‘Little Bridge’ de mensen en maatschappij ondersteunen.

Dank aan de vrouw van Wim en de overige familielieden voor wat hij allemaal heeft gedaan en hartelijk dank ook dat jullie hem altijd hebben laten gaan, zodat hij dit belangrijke werk heeft kunnen doen.
Wij wensen Gods troost en kracht toe om dit verlies te kunnen dragen.

Rust in vrede Wim.

Benyamen Aghamalyan, Margarit Dalakyan, Artavazad Ghazaryan, Tereza Grigoryan en Maria Goris