Maria Goris laat vanuit Armenië weten dat de winteractie met voedsel- en energiepakketten een enorm succes is geworden. Door het hele land heen delen de medewerkers van Little Bridge lang houdbare voedingspakketten uit die omgerekend in euro’s zo’n veertig euro per pakket kosten.

Tot in de verste uithoeken van het land worden arme mensen gezocht, gevonden en voorzien van een soms door die oudere en/of zieke mensen niet eens te tillen pakket. Dat is geen punt: de samenstellers/rondbrengers brengen het tot op de keukentafel. Als die er tenminste is. Veel mensen wonen in belabberde omstandigheden in zeer schamele onderkomens die de naam huis niet altijd verdienen. Vaak is het ook geen huis maar meer een hutje of een container.

Door de oorlog met Azerbeidzjan was de nood extra hoog deze winter. Er zijn enerzijds veel vluchtelingen vanuit Karabach die onderdak en voedsel nodig hebben en anderzijds hebben best veel gezinnen een oorlogsslachtoffer te betreuren omdat een zoon de strijd niet heeft mogen overleven. Maria Goris stuurde onlangs een grote rits foto’s van mensen die een pakket hadden ontvangen. De beelden spreken verder voor zich.

De oproep om voor veertig euro een arm Armeens gezin door de winter te helpen, is massaal gehoord. Met andere woorden: er is heel veel gehoor aan gegeven, zodat onze penningmeesteres Ingrid al in december 12.500 euro kon overmaken naar Little Bridge, de organisatie van Maria Goris die gelukkig niet van ons afhankelijk is. Ze krijgt vanuit allerlei hoeken ondersteuning zodat Little Bridge heel veel pakketten heeft kunnen samenstellen en rondbrengen!