De barre winter is in Armenië zeker voor de armere mensen een kwestie van overleven. Ze wonen in schamele huizen of containers waar wind en sneeuw soms dwars doorheen komen.

De boel warm houden is dan goed lastig. Daarbij heeft ook lang niet iedereen een voedselvoorraad kunnen verzamelen vanuit de zomer. Voor die mensen zetten Maria Goris en haar mensen in de herfst een grote winteractie op.

In het hele land worden in samenspraak met kerken en sociale diensten lijsten gemaakt met arme mensen die in aanmerking komen voor een voedselpakket. Little Bridge maakt grote pakketten met vooral langer houdbare voedingsartikelen waar gezinnen weken mee vooruit kunnen.

We werken al jaren mee aan deze actie met een bijdrage van rond de 12.000 euro onder het mom van: ‘Voor 40 euro help je een arm Armeens gezin de winter door’. Deze actie leeft altijd erg bij onze donateurs.

Veel mensen maken dan een bedrag over voor één of meer pakketten. Ook voor bedrijven is dit een mooie actie. De nadruk in het werk ligt altijd op structurele vooruitgang maar als mensen in hun dagelijkse behoeften ernstig tekort komen, dan help je ze toch?

Dat is ook de instelling van Maria Goris en haar mensen. In de zomer voorziet ze arme mensen van schoolspullen en zonodig schoolkleding en in de winter komt ze met voedsel en brandstof op te proppen. Tot in de verste uithoeken van het land.

NL 78 RABO 01 09 23 69 47