Onze zeer betrokkenmedebestuurder Jan van der Stoep heeft besloten terug te treden. Jan is eenpaar jaar terug getroffen door een herseninfarct waarvan hij zich zo goedmogelijk en bijzonder dapper heeft hersteld. Hij rijdt auto, hij heeft eenaangepaste fiets, een scootmobiel en is nog op allerlei fronten actief. Ookvoor Armenië blijft Jan zich inzetten, onder meer bij de verzending van denieuwsbrieven.  Omdat hij niet meer naarArmenië kan om projecten te bezoeken, vindt Jan dat hij onvoldoende inbreng kanhebben bij de vergaderingen over toebedeling van projecten enzovoort. Daaromheeft hij na lang nadenken besloten uit het bestuur te gaan. Little Bridge enwij als SPHA zijn Jan en echtgenote Inka zeer veel dank verschuldigd voor hunenorme inzet en betrokkenheid. Gelukkig blijven ze actief. Onze zeer betrokkenmedebestuurder Jan van der Stoep heeft besloten terug te treden. Jan is eenpaar jaar terug getroffen door een herseninfarct waarvan hij zich zo goedmogelijk en bijzonder dapper heeft hersteld. Hij rijdt auto, hij heeft eenaangepaste fiets, een scootmobiel en is nog op allerlei fronten actief. Ookvoor Armenië blijft Jan zich inzetten, onder meer bij de verzending van denieuwsbrieven.  Omdat hij niet meer naarArmenië kan om projecten te bezoeken, vindt Jan dat hij onvoldoende inbreng kanhebben bij de vergaderingen over toebedeling van projecten enzovoort. Daaromheeft hij na lang nadenken besloten uit het bestuur te gaan. Little Bridge enwij als SPHA zijn Jan en echtgenote Inka zeer veel dank verschuldigd voor hunenorme inzet en betrokkenheid. Gelukkig blijven ze actief. Onze zeer betrokkenmedebestuurder Jan van der Stoep heeft besloten terug te treden. Jan is eenpaar jaar terug getroffen door een herseninfarct waarvan hij zich zo goedmogelijk en bijzonder dapper heeft hersteld. Hij rijdt auto, hij heeft eenaangepaste fiets, een scootmobiel en is nog op allerlei fronten actief. Ookvoor Armenië blijft Jan zich inzetten, onder meer bij de verzending van denieuwsbrieven.  Omdat hij niet meer naarArmenië kan om projecten te bezoeken, vindt Jan dat hij onvoldoende inbreng kanhebben bij de vergaderingen over toebedeling van projecten enzovoort. Daaromheeft hij na lang nadenken besloten uit het bestuur te gaan. Little Bridge enwij als SPHA zijn Jan en echtgenote Inka zeer veel dank verschuldigd voor hunenorme inzet en betrokkenheid. Gelukkig blijven ze actief.