Samen met Rotary zijn we bezig met een project voor landbouwmachines in het dorpje Talin. De bedoeling is dat Rotary lokaal, landelijk en internationaal met elkaar een bedrag op tafel krijgen waarmee machines kunnen worden gekocht die ten goede komen aan boeren en tuinders die zelf te klein zijn om dit soort machines aan te kopen.Door dit soort projecten kunnen vele hectares land- en tuinbouwgrond die nu nog niet wordt benut geschikt worden gemaakt voor het telen van allerlei gewassen.

De boeren en tuinders werken samen in coöperaties zoals dat ook op andere plaatsen al gebeurd. In Aparan hebben we zo’n coöperatie ondersteund en ook in Vardenis is een dergelijk project in voorbereiding. Het is mooi te zien dat de nogal individueel ingestelde Armeniërs het nut van ‘coöpereren’ – samenwerken – steeds meer gaan inzien.