In het dorp Getap is in 2017 een irrigatiewaterproject opgeleverd. Door de aanleg van nieuwe leidingen en de installatie van pompen kan het dorp veel meer hectares benutten voor de land- en tuinbouw dan voorheen. Tijdens de junireis van 2017 is het project feestelijk geopend en stroomde het irrigatiewater rijkelijk.