Ook dit jaar hebben we een winteractie die gericht is op gelden inzamelen voor de grote voedselpakkettenuitdeeloperatie die Maria Goris met Little Bridge iedere winter opzet. In samenwerking met sociale diensten en kerken verzamelt ze namen en adressen van mensen aan de onderkant van de samenleving: ouderen, zieken, alleenstaande moeders met kleine kinderen maar zonder veel inkomen. Die mensen krijgen allemaal een pakket met houdbare voedingswaren ter waarde van rond de 40 euro. Piet van Daalen en Henny Bos gaan eind januari helpen met het uitdelen van deze pakketten. Bij de nieuwsbrief hebben we een aparte brief gevoegd met een oproep deze actie te steunen. Ook deelt Little Bridge houtpakketten uit zodat mensen niet bevriezen in hun schamele onderkomens.  Zie de pdf!