De Haringparty is donderdag 11 juni 2020. In de nieuwsbrief is abusievelijk dinsdag 11 juni vermeld)