De lange koude winter van Armenië is begin maart bijna voorbij. Het is een zware en harde tijd voor veel mensen. Echt een kwestie van overleven is het. Zeker voor mensen die zich aan de onderkant van de samenleving bevinden.
Little Bridge geeft deze mensen een extra steuntje in de rug door ze te voorzien van een lang houdbaar voedselpakket.
Door het hele land voorziet Maria Goris in samenwerking met kerken en sociale diensten de armste mensen van zo’n pakket. Tot in de verste uithoeken weet ze die gezinnen te vinden. Vaak moeten de bezorgers door een dikke laag sneeuw ploegen om de schamele onderkomens van deze mensen te bereiken.
Vanuit het dorp Torfavan ontving Maria enkele bedankbrieven van blije ontvangers. Astghik Vardanyan schrijft dat het voedselpakket tot grote vreugde in het gezin leidde. “Mijn kleinkinderen openden de zakken met voedsel met heel veel plezier. Hun ogen waren vol van geluk. Door uw hulp hebben we een beter leven en meer hoop voor de toekomst. En zo denken ook veel andere behoeftige families in ons dorp erover.”
Ook de dorpsleiding van Torfavan heeft een mooie dankbrief geschreven waarin ze Little Bridge diepgaand bedanken voor de hulp die hen in staat stelt om te bouwen aan een beter functionerende dorpsgemeenschap.
Pijnackernaren Helpen Armenië stelt ieder jaar zo’n 12.000 euro beschikbaar voor de voedselpakketten. Dat is goed voor 300 grote pakketten. Bij de decembernieuwsbrief doen we altijd een oproep voor donaties ten behoeve van de pakkettenactie: ‘Voor 40 euro help je een arm Armeens gezin de winter door’. Dat is de slogan die goed blijkt te werken.
Little Bridge heeft ook uit andere bronnen financiële middelen voor deze pakketten. Weken zijn Maria Goris en haar mensen bezig om de pakketten samen te stellen en rond te delen.