Beste Armenië-betrokkene,

Via dit schrijven richten wij ons tot iedereen die op welke manier ook betrokken is bij het werk van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Als donateur, als lezer van de nieuwsbrief, als schenker van prijzen voor de loterij van de Haringparty,
als bezoeker van de Haringparty of gewoon als belangstellende voor wat wij als stichting voor Armenië doen. Of sterker nog: als persoon die interesse heeft voor en betrokken is bij het lot en het leed van de mensen in Armenië.

Het zijn bijzondere tijden en alles is een beetje anders dan anders. We waren de eerste maanden van het jaar met het vernieuwde bestuur – Piet van Daalen is gestopt en daarvoor zijn Gertrude van Leeuwen en Ingrid de Smit in de plaats gekomen – plannen aan het maken voor het nieuwe jaar. Een jubileumjaar nog wel: het is in 2020 vijftien jaar geleden dat we voor het eerst een kijkje gingen nemen in het kleine land ten oosten van Turkije waar Maria Goris met haar Stichting Little Bridge
structureel hulp- en ontwikkelingswerk doet voor de arme Armeniërs.

Dus waren en zijn er plannen voor een jubileumfeest in oktober. Er werd een datum geprikt voor de Haringparty. We delen u meteen mee dat dit feest op 11 juni niet doorgaat. Ook heel spijtig voor restaurant Tout le Monde, dat door de coronacrisis in een situatie verkeert van doorlopende kosten waar geen inkomsten tegenover staan. Het jubileumfeest is later dit jaar, dus daar hoeven we nu nog geen besluit over te nemen.

Normaal gesproken maken we de laatste jaren in juni de projectreis. Door niet-corona-omstandigheden was dit september geworden, maar ook dat staat op losse schroeven voorlopig. Niemand weet hoe het zich allemaal gaat ontwikkelen en wat verstandig is, ook als het ergste voorbij is.

We hebben vooral te maken met hier en nu. In Nederland is er een intelligente lockdown. In Armenië is ook een lockdown en of die wellicht nog intelligenter is dan die bij ons, laten we maar even in het midden. Hoe dan ook: Maria Goris zit aan huis gekluisterd en kijkt iedere dag op de klok en de kalender. Het is namelijk voor haar pootaardappelenuitdeeltijd. Nog even en het is daar te laat voor. Hopelijk komt dat op de een of andere manier nog goed en kunnen de  arme boertjes nog op tijd hun aardappels in de grond stoppen.

Zo heeft iedereen eigen omstandigheden, eigen problemen,  eigen leed. Gezondheid staat voorop maar er moet wel brood op de plank cq aardappels in de pan.

We wensen u heel veel sterkte met uw eigen gezondheid en uw eigen omstandigheden, ook economisch qua werk en bedrijvigheid. We houden u op de hoogte van de verwikkelingen rondom het Armenië-werk en doen dat ook via onze eigen site en de nieuwsbrief die twee keer per jaar verschijnt maar nu nog even niet! In mei zou een nieuwsbrief verschijnen, maar in plaats daarvan wilden we u even bijpraten via deze brief.

Het beste met alles!

Pijnackernaren Helpen Armenië,

Henny, Sjaak, Gertrude en Ingrid