Het is in 2020 vijftien jaar geleden alweer dat we voor het eerst naar Armenië gingen om daar kennis te maken met de organisatie Little Bridge en de mensen daarachter. Henny Bos had bij zijn afscheid als wethouder van Pijnacker samen met collega Paul Goud een melkbus neergezet voor een goed doel: Little Bridge in Armenie. Voor de opbrengst – 10.000 gulden toen nog – kocht Little Bridge een appartement voor meisjes die te groot waren voor het weeshuis en te klein voor echte zelfstandigheid.

Henny Bos wilde wel eens zien wat er met dat geld gedaan was en vroeg zwager Piet van Daalen en ‘vriend’ Sjaak Oudshoorn mee te gaan. Het werd een geweldige week waarin we/ze meteen verkocht waren. Geweldig hoe die Maria Goris van Little Bridge werkte en met wat een bezieling en charisma ze daar te werk ging en allerlei mooie concrete projecten opzetten en vooral ook hoe ze de mensen hielp die de hulp echt nodig hadden.

Wat volgde was de oprichting van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië. Intussen zijn we vijftien jaar verder en hebben we met Wilde Ganzen, met grote organisaties maar ook met heel veel gewone donateurs en ‘projecten’ zoals bedrijfsjubilea en huwelijks/verjaardagsfeesten al met 1,5 miljoen euro naar Armenië kunnen sluizen. Ondanks het woord ‘sluizen’ kunnen we zeggen dat elke euro goed terecht is gekomen.

Het tienjarig bestaan hebben we groots gevierd en het vijftienjarig bestaan wilden we ook flink vieren. Zaterdag 17 oktober was de geprikte datum. Door Covid-19 hebben we moeten besluiten het feest te verplaatsen naar 2021. Wat in het vat zit verzuurt niet!

Door Covid konden we ook onze jaarlijkse projectreis niet uitvoeren dit jaar. Intussen gaat het werk wel door daar. Maria Goris heeft in de winter schoenen en voedselpakketten rondgedeeld in het hele land. In het voorjaar ging ze rond met pootaardappelen en intussen werkt ze aan een aardbeiteelt-project en aan irrigatieprojecten in de provincie Tavush. Dankzij een kerkcollecte konden twaalf arme gezinnen twee schapen krijgen waarmee ze hun gezinsinkomen kunnen opvijzelen!