Enkele weken geleden is het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan weer opgelaaid. Gelukkig is er sinds dit weekend een wapenstilstand en hopelijk volgen er zo snel mogelijk vredesonderhandelingen.

De oorlog heeft tot een enorme vluchtelingenstroom geleid van Armeniërs die halsoverkop vanuit het conflictgebied Karabach naar het moederland Armenië vertrokken zijn. Deze mensen worden opgevangen in scholen, kerken en verenigingsgebouwen en bij familie. De hulporganisatie Little Bridge die wij vanuit Pijnacker-Nootdorp al vijftien jaar ondersteunen, is druk bezig met het verlenen van noodhulp. Het gaat daarbij vooral om de eerste levensbehoeften: eten, drinken en vooral ook dekens en lakens. We hebben eind vorige week 10.000 euro overgemaakt naar Armenië voor noodhulp.
Uw financiële bijstand is meer dan ooit gewenst. Dat kan via rekeningnummer: NL 78 RABO 01 09 23 69 47, ten name van Stichting Pijnackernaren Helpen
Armenië. Zeer bedankt voor uw bijdrage.

Henny Bos, Gertrude van Leeuwen, Sjaak Oudshoorn en Ingrid de Smit van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië