In verband met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) zijn onze statuten aangepast.

Deze recente wet houdt onder meer in dat stichtingen en verenigingen aan strengere eisen moeten voldoen ter voorkoming van mogelijke malversaties. In de wet is geregeld dat één bestuurslid niet zomaar in zijn eentje besluiten kan nemen of financiële transacties kan plegen zonder goedkeuring van het volledige bestuur.

Tegelijk is de doelstelling van de stichting nu zo verwoord dat die zich inzet voor ‘Armenië en andere door het bestuur te bepalen locaties’. En dat is zodanig geformuleerd dat het volledige bestuur die locaties moet goedkeuren.

In de praktijk gaat het om Zimbabwe, een land in zuidelijk Afrika. Omdat onze voorzitter Henny Bos vanuit zijn verleden als veilingbestuurder connecties heeft met een familie in het dorp Chegutu, wordt op de rekening van Pijnackernaren Helpen Armenië geld overgemaakt voor hulp- en ontwikkelingswerk in Zimbabwe. De financiële stromen en middelen voor Armenië en Zimbabwe staan volledig los van elkaar.

Zie Beleidsplan.