De vier PKN-wijkgemeenten in Pijnacker en Delfgauw collecteerden op een zondag in 2021 voor de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië die ontwikkelingswerk in Armenië financieel mogelijk maakt. De collecte sprak aan en bracht het prachtige bedrag van 3.500 euro op.

Het geld is concreet besteed aan microkredieten voor startende ondernemers. In totaal zes ondernemers hebben elk 1.500 euro ontvangen. Voor vijftig procent is dat een gift en voor de andere vijftig procent een lening die de ondernemers in de loop van enkele jaren terugbetalen aan Little Bridge, de organisatie in Armenië die de projecten organiseert en coördineert.

In totaal hebben vier kleine boeren een krediet ontvangen. Een daarvan is Aharon Khatchatryan. Hij heeft 1.500 euro vanuit de PKN-collecte ontvangen. Aharon heeft twee studerende zonen. Met allerlei werkzaamheden probeert hij geld te verdienen om de schoolgelden te kunnen voldoen. Met het geld van het microkrediet heeft hij drie kalveren gekocht die hij probeert groot te brengen voor de melk- en vleesproductie. Verder heeft gerstzaad gekocht met de bedoeling dat dit koeienvoer oplevert voor de groeiende kalveren.

Het mooie van ‘startende boertjes’ is dat ze vaak in gebieden wonen waar genoeg gras is om te grazen. Ze hebben de ruimte en de voorzieningen, maar meestal ontbreekt het startkapitaal. De kunst voor deze kleine boeren is: de kalveren groot brengen en van daaruit het bedrijfje verder uitbouwen.

Ook Armine Abrahamyan heeft 1.500 euro gekregen vanuit de opbrengst van de PKN-collecte. Ze heeft een drukkerijtje opgezet. Van het geld heeft ze apparatuur gekocht zoals een verfijnde snijmachine en een kleurenlaserprinter. Indien er werk is voor deze machines worden deze ingezet.  Ze krijgt intussen meer opdrachten voor advertenties en reclamedrukwerk.

Little Little Bridge in Armenië is heel dankbaar voor de inzet en de vrijgevigheid van de PKN-gemeente Pijnacker/Delfgauw. Met het geld worden kleine ondernemers op weg geholpen met een startkapitaal. Zonder dat duwtje in de rug zouden ze hun onderneming veel minder gemakkelijk hebben kunnen opzetten.

De gestarte ondernemers, Little Bridge en ook Pijnackernaren Helpen Armenië bedanken de wijkgemeenten van de PKN Pijnacker/Delfgauw bij deze hartelijk. Pijnackernaren Helpen Armenië houdt de lezers van het Centraal Contact op de hoogte van de voortgang van de ondernemingen!

Rekening: NL 78 RABO 01 09 23 69 47