Op donderdag 20 januari ontving Henny Bos, de voorzitter van de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië, een hoge onderscheiding uit handen van Tigran Balayan, ambassadeur voor Armenië in Nederland. De medaille werd uitgereikt tijdens een bezoek van Artak Kamalyan van de Euraziatische Economische Unie, de EAUE. Het betrof een medaille die ingesteld is ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de diplomatieke relaties tussen Armenië en Nederland. Die verjaardag was in 2021, drie decennia na de onafhankelijkheid van Armenië dat in 1991 weer een zelfstandig land werd na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De medaille wordt uitgereikt aan dertig personen of organisaties die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van het nieuwe Armenië vanaf 1991.

Het land ten oosten van Turkije – verder grenst het aan Georgië, Iran en Azerbeidzjan – was ongeorganiseerd en grotendeels straatarm, toen het in 1991 op eigen benen kwam te staan. Er zijn verhalen bekend van mensen die per vliegtuig landden bij de hoofdstad Jerevan, terwijl alles aardedonker was. Dan was de elektriciteit weer eens uitgevallen.

Met vallen en opstaan is het kleine land – het is even groot als Nederland en het telt ruim drie miljoen inwoners – tot ontwikkeling gekomen. De Armeniërs zijn als christelijk volk temidden van een grotendeels islamitische regio wel gewend om te strijden voor zelfstandig overleven.

Intussen heeft het land gemiddeld een redelijke welstand bereikt, maar nog steeds zijn er grote groepen die het slecht hebben. Ouderen, mensen met een mindere gezondheid, gezinnen zonder werk, enzovoort. De ongelijkheid is groot, de werkloosheid is enorm en de sociale voorzieningen zijn matig. Het komt voor dat mensen hun huis moeten verkopen om een operatie te kunnen betalen.

Little Bridge

De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië ondersteunt al vanaf 2002 een kleine hulp- en ontwikkelorganisatie in Armenië, Little Bridge, die onder leiding staat van een energieke en doortastende Nederlandse vrouw, Maria Goris, die door het hele land kleine concrete projecten opzet: waterleiding voor drinkwater en irrigatie, zaaigoed en materieel voor landbouwco eraties, het verbouwen van schooltjes en culturele centra, het voorzien van arme gezinnen van schoolspullen zodat hun kinderen aan het onderwijs mee kunnen doen, enzovoort. Die projecten zet Little Bridge op, samen met burgemeesters van dorpen en andere partijen. Het uitvoerende werk wordt gedaan door de Armeniërs zelf, die daardoor werk en inkomen hebben. Het is vaak net dat duwtje in de rug dat nodig is om iets tot stand te brengen. De Armeense overheid ondersteunt bijvoorbeeld wel het basisonderwijs, maar niet het kleuteronderwijs en de voorschoolse opvang. Dat is aan de dorpen die er veelal het geld niet voor hebben.

Wethouder

Henny Bos gaat al twintig jaar voorop in de strijd bij het werven van gelden voor concrete projecten in Armenië. Dat begon eind     oen hij samen met collega Paul Goud stopte als wethouder van Pijnacker en bij de receptie een melkbus neerzette voor een goed doel. Dat was toevallig Armenië. Maria Goris was bekend in Pijnacker via Willy Mathu die vakanties organiseerde voor Armeense weeskinderen en via dat werk Maria Goris kende, die eerst directeur was van een weeshuis. Die receptie leverde toen 10.000 gulden op en daarmee werd een huisje aangekocht voor voormalige weeskinderen.

In 2005 ging Henny Bos met enkele ‘Pijnackernaren’ een kijkje nemen in Armenië en hij was meteen zo onder de indruk van de power, de eerlijkheid en de gerichtheid waarmee Maria Goris aan het werk was overal in het land, dat hij besloot dat het niet bij die ene gift moest blijven. Dus werd de Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië opgericht.

Wilde Ganzen

Die bestaat nu bijna zeventien jaar en heeft in die periode meer dan anderhalf miljoen euro ingezameld voor projecten van Little Bridge. Van die anderhalf miljoen heeft ook Wilde Ganzen een fl ink deel opgebracht door bedragen voor concrete projecten met vijftig procent te verhogen.

Henny Bos heeft het natuurlijk niet in zijn eentje allemaal gedaan, maar hij is wel degene die voorop gaat met de fondswerving. Benut daarbij zijn netwerk of hij ontmoet toevallig mensen die bij fondsen betrokken zijn. Met allerlei mooie giften, legaten en schenkingen – onder meer via verjaardagen, open dagen van bedrijven en jubilea – blijven de euro’s richting Armenië gaan, om daar goed besteed te worden aan projecten die in overleg met Little Bridge worden gekozen.

Dat gebeurde heel lang aan de hand van een jaarlijkse projectreis op eigen kosten. De laatste twee jaar kwam het er niet van door corona, maar de kans is groot dat Henny Bos met een fl ink gevolg weer richting Armenië gaat ergens in de mooie zomer die volgt op een stevige winter.

Ambassadeur Tigran Balayan reikte de medaille en de award vol overtuiging uit aan Henny Bos die ook bij de ambassade regelmatig stevig aan de bel trekt voor van alles maar die tegelijk altijd bereid is om zich ook voor hen in te zetten, zoals onlangs bij een bezoek van een hoge commissaris van de Euraziatische Economische Unie aan Nederland.

De jonge ambassadeur is uit hetzelfde hout gesneden als Henny Bos. Met veel elan is hij voortdurend bezig om Nederlandse bedrijven en organisaties te interesseren voor investeren in Armenië. Henny Bos is intussen 75 maar barst nog van de energie om door te gaan met allerlei activiteiten, zoals op donderdag 16 juni bij Tout le Monde weer de Haringparty Pijnacker voor het goede doel…