Ademloos luisterden rond de zestig vrouwen dinsdag 21 november in De Acker in Pijnacker naar de verhalen over Armenië en de projecten die daar worden opgezet en die wij met onze stichting ondersteunen.

Onze grafische man Gerard Nijboer had een mooie powerpoint gemaakt met foto’s van wat door de jaren heen hebben gedaan en meegemaakt. Aan de hand van die foto’s hebben we het hele verhaal verteld. Na de pauze hebben we een kort filmpje laten zien dat Maria Goris eerder dit jaar opstuurde over het microkredietenproject waarbij arme gezinnen in dorpen kippen, konijnen, schapen of varkens krijgen om daarmee aan de slag te gaan en zo het gezinsinkomen te vergroten.

Marijke van Aalst van De Acker zorgde er voor dat het ook technisch allemaal prima liep. We zijn haar daarvoor heel erkentelijk.

Aan het eind van de avond werd de nieuwe nieuwsbrief overhandigd aan het bestuur van Actieve Vrouwen Pijnacker. Ze stonden er van te kijken dat ze zelf ook in de nieuwsbrief stonden. Hoe komen jullie aan die foto’s? Ja, dat was het geheim van de smid!

Het was ook leuk om weer eens te vertellen over hoe we ooit in Armenië terecht zijn gekomen. Dat dateert uit de tijd dat Henny Bos in 2001 stopte als wethouder van de oude gemeente Pijnacker en toen een melkbus neerzette voor een goed doel.

Dat was toevallig Maria Goris en Armenië. Zij was in Pijnacker bekend geworden omdat ze als directeur van een weeshuis in Armenië samenwerkte met Willy Mathu die namens Pax Christi vakanties in Nederland organiseerde voor kinderen die ouderloos waren geworden bij de zware aardbeving eind jaren tachtig.

Die afscheidsmelkbus leverde 10.000 gulden (!) op en daarmee werd een huisje gekocht voor drie meisjes die te oud waren voor het weeshuis en te jong of te gehandicapt om ieder zelfstandig te wonen. Met z’n drieën konden ze zich goed redden.

In 2005 is Henny met zwager Piet van Daalen en Sjaak Oudshoorn in Armenië  een kijkje gaan nemen en toen bleek Maria Goris zulk geweldig werk te doen dat er een stichting voor is opgericht die fondsen werft voor haar werk daar. De rest is geschiedenis. In bijna twintig jaar heeft SPHA al meer dan 1,5 miljoen euro naar Armenië kunnen overmaken. Daarbij wordt iedere euro concreet besteed.

We kregen van de Actieve Vrouwen Pijnacker aan het eind van de avond een mooie gift. Bedankt daarvoor. Het Armeniëwerk ondersteunen kan via: Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië, banknummer NL78 RABO 0109 2369 47.