In het najaar van 2023 vluchtten meer dan 100.000 Armeense mensen vanuit Nagorno-Karabach naar het moederland Armenië.

Heel even was het groot nieuws, maar toen de oorlog tussen Israël en Hamas losbarstte, overheerste dat alles. Het had er ook mee te maken dat het laatste restje ‘oorlog’ over Nagorno-Karabach maar een dag duurde. Gelukkig zijn er daardoor relatief weinig slachtoffers gevallen en gelukkig heeft Azerbeidzjan de inwoners van Nagorno-Karabach niet gehinderd bij hun vlucht naar Armenië. Azerbeidzjan was al lang blij dat het land weer in hun bezit is.

Nagorno-Karabach was een ‘Armeense enclave’ in Azerbeidzjan. Een soort ‘Armeens landeiland’  in Azerbeidzjan. Een overblijfsel uit vroeger tijden, waarover beide landen steeds ruzie hadden. Beide landen claimden het gebied, dat sinds de oorlog in de begin jaren negentig een eigen ‘Armeense regering’ had.

Vredesonderhandelingen leverden niks op en toen Azerbeidzjan in 2020 het gebied aanviel met steun van Turkije, bleek al snel dat Armenië te weinig middelen had om Nagorno-Karabach in handen te houden. Door ingrijpen van Poetin werd de enclave niet geheel onder de voet gelopen. Er kwam een wapenstilstand, totdat Azerbeidzjan in de nazomer van 2023 toesloeg. Poetin en de rest van de wereld vonden het wel goed zo.

Het gevolg was dat bijna de totale Armeense bevolking naar Armenië vluchtte, met achterlating van huis en haard. Al deze mensen proberen in Armenië weer hun leven op te pakken. Na de eerste noodhulp van regering en familie willen ze nu weer zo veel mogelijk zelf in hun levensonderhoud voorzien.

Little Bridge
De Stichting Pijnackernaren Helpen Armenië is al bijna twintig jaar actief met fondswerving voor allerlei kleinschalige hulp- en ontwikkelingsprojecten van Little Bridge, dat wordt gerund door de van oorsprong Nederlandse vrouw Maria Goris. Schooltjes verbouwen, schoolspullen voor kinderen uit arme gezinnen, landbouwprojecten, drinkwaterleidingvernieuwing en irrigatie, verbetering van medische voorzieningen. Van alles pakt Little Bridge op en iedere euro wordt concreet besteed.
Vorig jaar heeft Pijnackernaren Helpen Armenië in korte tijd 13.000 euro aan noodhulp ingezameld en overgemaakt naar Armenië.

En nu wil men twaalf gezinnen/personen helpen om een eigen bedrijfje te starten. Erik Petrosysan was lasser in Nagorno-Karabach. Hij heeft zijn lasapparaat mee kunnen nemen, maar heeft nog diverse spullen nodig ter waarde van ongeveer duizend euro om als weer lasser te kunnen werken voor zijn gezin met vier kinderen.

Hasmik Danielyan heeft in een dorp een huis kunnen huren met een stukje grond waarop hij graag frambozen wil gaan kweken. Hij heeft nog wat materialen nodig, onder meer voor de watervoorziening, ter waarde van zo’n duizend euro. Zo zijn er nog tien projecten met een totaalbedrag van rond de 15.000 euro.
Pijnackernaren Helpen Armenië is heel blij dat de PKN-kerken van Pijnacker en Delfgauw dit project als inzameldoel heeft gekozen en in orde bevonden. Op de zes zondagen van de Veertigdagentijd zullen de diverse aanvragen in woord en beeld uit de doeken worden gedaan, zodat het meer en meer gaat leven.  Alvast zeer bedankt voor de aandacht, de medewerking en de goede gaven!