Waar het in Torfavan dit keer om drinkwater ging, wil men in Vardenis de irrigatiewaterleiding vernieuwen. Het gaat om zeven kilometer pijp door heel onherbergzaam gebied. Wezijn in juni met een busje een berg op gegaan: dat werd een barre tocht door enorme kuilen en over grote bulten. Uiteindelijk liepen we alsnog vast maar het waswel een enorm happening in dat busje! Het waterproject is nog in voorbereiding.Dit project is alleen mogelijk al we financiering vinden.